Restauració

Realitzades sempre per personal especialitzat procedent de països amb tradició en la confecció de catifes estem en disposició de fer restauracions de la màxima qualitat.

  • Serrells vells i desgastats: Refets parcialment o cosits de nou en la seva totalitat tan inserits fil a fil en la trama, com cosits amb simple o doble nus.
    Es pot també eliminar un serrell molt desgastat i reduint 3 o 4 passades de nusos, fer aflorar un nou serrell de 2 cm aproximadament.

  • Forats i estrips: Es refan nus a nus els punts que calgui per completar el dibuix respectant el disseny original, refent si cal la trama base de la catifa.

  • Ribets trencats: Es reforça i es cus de nou els trams de ribet que ho requereixen. També es poden cosir a màquina els serrells de les catifes mecàniques.


  • Els podem passar pressupost sense compromís per part seva. Si necessiten informació els oferim un formulari de contacte
    restauracio catifes
    restauracio catifes