Neteja

Les catifes son espolsades per tal de treure totes les impureses acumulades(cabells, sorra, micropartícules, etc).

Després es renten amb mètodes que remouen i extreuen tota la brutícia i fan retornar els colors i la suavitat de nou.

Acte seguit s'estenen perquè perdin la humitat i quan son seques s'embalen per ésser guardades, fins el moment de retornar-les al domicili del client.

limpieza alfombras